Strategie,

Dynamiek &

Energie

Welke kant moet het op? Zichtbaar maken wat er bewust en vooral onbewust speelt, is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van een bedrijf. Ik help leidinggevenden oplossingen te vinden voor zaken waar zij of hun organisatie in vastlopen. In individuele gesprekken of met het voltallige team op de werkvloer. Zodat helder wordt waar het wérkelijk om gaat, wat er echt nodig is en wat dat concreet voor betrokkenen betekent. Dat proces leidt tot het maken van relevante keuzes en geeft de organisatie nieuwe energie.

TEAM TOON AGENDA
Bedrijfscultuur
Het verhaal van het
bedrijf vertellen

Formuleren van de essentie, missie & visie
Passie, betrokkenheid en
trots activeren
De temperatuur van de
onderneming voelen
De eigenheid zichtbaar
maken
Dynamiek & verbinding
tot stand brengen
Spelregels vaststellen
Van buiten naar binnen kijken
Het licht verplaatsen Tunnelvisie en navelstaren
voorkomen
Het speelveld uitbreiden
Participatie en saamhorigheid creëren Vertalen van de visie in
aansprekende taal
Motto & Thema verankeren
Organisatie- en familieopstellingen Synchroniciteit
Nieuwe energie ontdekken

Hella Haasse over de opeenvolging der generaties:

Een reeks die zich in het duister van de tijd verliest,
ouders, kinderen, kleinkinderen, tot in het oneindige
bezig elkaar de last door te geven die ieder van
de voorgangers heeft ontvangen, vermeerderd
met eigen onlust, soms door individuele
werkzaamheid in gewicht verminderd.
Wij kunnen onze kinderen geen grotere dienst bewijzen
dan door onze bagage op vodden en oud roest
te sorteren.

Uit: Zelfportret als legkaart, 1954