Consulting

Als mensen zich bij organisatieveranderingen en ook bijvoorbeeld bij het opstellen van (marketing) communicatieplannen niet committeren aan het doel waar zij voor staan, lopen zaken vast en treedt er stagnatie op. Ik noem dat “het hangen van emmers buiten de boot”. Wat houdt mensen tegen om er vol voor te gaan? Ik help helder te krijgen waar het in de kern om draait en wat er nodig is om tot een oplossing te komen. Bijna elke samenwerking of organisatieverandering loopt als vanzelf zodra mensen zich met hun hoofd en hart kunnen verbinden aan het doel waar zij voor staan én zich kunnen committeren aan de personen met wie zij dat samen moeten doen.

Coaching

In persoonlijke gesprekken waarbij onderwerpen onderzocht kunnen worden die voor mensen op dat moment wezenlijk zijn. Het maken van keuzes, stappen die gezet moeten worden maar niet lukken en zaken waar het zodanig wringt dat er iets aan gedaan moet worden passeren de revue. Soms gaat het over alledaagse zaken, soms gaat het over levensvragen. Doel van de gesprekken is helder te krijgen wat er werkelijk aan de orde is, waar het in de kern om draait en wat dat van de betrokkene vraagt. Zodra dat helder is ontstaat er rust en realiseert men zich wat er te doen staat.

inzoomen

Thinking Outside The Box

David Krakov

Thinking Outside of the box van David Kracov